Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jolla parannetaan asiakkaan toimintakykyä erilaisissa kommunikaatiohäiriöissä sekä mm. syömismotorisissa haasteissa. Asiakkaalla voi olla kielen, puheen, kommunikoinnin ja äänenkäytön häiriöitä, vaikeutta vastavuoroisessa kontaktissa, lukivaikeuksia, nielemisen ja syömisen ongelmia tai suun motorisia toimintahäiriöitä.

Puheterapian tavoitteet ja menetelmät sovitaan yksilöllisesti jokaista asiakasta varten yhdessä asiakkaan tai hänen huoltajansa kanssa. Puheterapia toteutetaan suomen kielellä.

Puheterapia on usein yksilöterapiaa, jolloin terapiamenetelmät ja käytänteet räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan ja perheen kanssa arkeen sopiviksi. Siihen liittyen tehdään sovitusti ohjauskäyntejä, jolloin asiakkaan oma ympäristö tulee vahvasti mukaan kuntoutukseen. Näin toteutuu lähi-ihmisten opastus esimerkiksi puhetta korvaavien ja tukevien kommunikaatiokeinojen kuten tukiviittomien ja kuvakommunikaation käytössä.

Lähtökohtana puheterapiassa on hyvä ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä.

 

Kelan korvaama puheterapia

Kun puheterapia toteutetaan Kelan järjestämänä ja rahoittamana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena terapian sisältö-, rakenne-, ja laatuvaatimukset määräytyvät Kelan palvelukuvauksen mukaisina. Asiakkaalle Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on maksutonta. Kuntoutuspäätös perustuu tällöin julkisesta terveydenhuollosta saatuun kuntoutussuunnitelmaan.

Kelan kuntoutuksessa käytetään asiakkaan ja asiakkaan lähi-ihmisten kanssa yhteisesti GAS-menetelmää. Kelan palvelukuvauksen ja lisää hyödyllisiä tietoja Kelan kuntoutuksesta löydät Hyödyllisiä linkkejä -sivun kautta.